V Muzeu města Ústí nad Labem byla v březnu k vidění výstava unikátní kopie největší rukopisné knihy světa „Codexu gigas“, čili takzvané Ďáblovy bible. Jejími autory jsou umělečtí knihaři Jiří Fogl a Pavlína Rambová ze Žamberka. Rozměrnou maketu se jim podařilo vyrobit během pouhých šesti týdnů. Ruční vazbu zdobenou tradiční knihařskou technikou mohli návštěvníci obdivovat díky zrcadlu umístěnému ve vitríně.