Město Litoměřice si opět připomnělo, že rodina je hned po zdraví to nejcennější, co máme. Skupina komunitního plánování sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež ve spolupráci s partnery proto již po několikáté uspořádala v parku Václava Havla Den rodiny. Letos probíhal v sobotu 20. května a jak je již obvyklé, přinesl s sebou pestrý program pro malé i velké příchozí. Nechyběly výtvarné a pohybové aktivity, ani stánky neziskových organizací.