Zdraví, léčení a terapie… – to bylo motto letošního již 3. ročníku festivalu Alchymistické Litoměřice. Kulturně vzdělávací, osvětový a prožitkový festival zaměřený na holistický přístup k člověku, podporu umění, tvorby, spolupráce, osobního rozvoje, společenské odpovědnosti a zdravého a uvědomělého životního stylu se těší stále větší oblibě a ve dnech 26. – 28. května přilákal do města tisíce lidí.