Právní forma příspěvkové organizace je pro Městskou nemocnici v Litoměřicích překonaná, brzdí ji v dalším rozvoji a snižuje její schopnost odolávat tlaku konkurence. Zastupitelé proto včera schválili převod jejích činností na novou akciovou společnost, a to nejpozději od 1. října letošního roku.