Do Domova Na Dómském pahorku v uplynulých dnech zavítal místostarosta města Litoměřice Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Oba zástupci města si popovídali s vedením zařízení, s personálem i klienty a vyslechli jejich prosby a připomínky. Podívat se byli také v nové solničce – tedy místnosti, která funguje na principu Solné jeskyně a u klientů Domova je velmi oblíbená. Financována byla ze sponzorského daru.