Město Česká Kamenice, Děčín a Svaz hudebníků ČR
vyhlašuje 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 2017.
Termín konání je 15. – 18. 6. 2017.
Soutěž Big Bandů do 25 let a nad 25 let neomezeně.
Dechové orchestry a mažoretkové skupiny – nesoutěžní přehlídka se samostatnými vystoupeními, účastí v slavnostním průvodu, monsterkoncertu.
Festival se bude konat v České Kamenici, Děčíně, Rumburku a dalších obcích v severních Čechách, Bad Schandau a Pirně.