Školní rok končí a každá škola má své absolventy. Ti z litoměřické základní umělecké školy svou kariéru v této instituci ukončili koncertem v Divadle Karla Hynka Máchy. Kdo se na něj přišel podívat, rozhodně nelitoval. V hudebním oboru Základní umělecké školy Litoměřice letos absolvovalo celkem 13 žáků. Divákům přinesli hudbou nabitý večer na profesionální úrovni.