Je všeobecně známé, že archivy jsou křižovatkou mezi minulostí a přítomností. Letošní oslavy Mezinárodního dne archivů, který má připomenout veřejnosti význam a důležitost archivů pro společnost, proběhly v Litomeřicích dne 17. června v areálu kasáren pod Radobýlem. Pro návštěvníky byly připraveny komentované prohlídky a zároveň byly představeny tři vítězné návrhy na revitalizaci kasáren.