Obyvatelé Litoměřic jsou s místem, kde žijí či pracují, velmi spokojeni. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které se uskutečnilo letos v dubnu. Hned 92,5 % respondentů je spokojeno, což je i v porovnání s jinými městy v ČR výborný výsledek. Navíc oproti předchozím šetřením spokojenost narostla.