Pro rodiny s dětmi od tří do osmi let uspořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice Procházku po Zemi. Akce, která probíhala u pokratického potoka, se letos konala už po třinácté a tentokrát se organizátoři inspirovali u samotných indiánů.