Litoměřice jsou opět bohatší. Do jejich knižního fondu totiž přibyla publikace místní fotografky Jarmily Kacarové „Litoměřice poetické“. Město, z jedné strany lemované soutokem řek Labe a Ohře a z druhé kouzelnou krajinou Českého středohoří, nafotily desítky, možná stovky fotografů. Jarmila Kacarová přesto nabízí Litoměřice jiné – tajemné a poetické.