Ačkoli není 30. červen vyznačen jako státní svátek, pro všechny, kteří chodí na základní a střední školy patří k nejdůležitějším v roce. Pro každého žáka tímto dnem něco končí a něco začíná. Deváťáci končí svůj pobyt na základní škole, zatímco jejich mladší spolužáci postupují na jejich místo. Nejinak tomu bylo i v litoměřické Základní škole Lingua universal, kde poslední den školního roku proběhl ve znamení loučení v litoměřickém kulturním domě.