Parcely, jejich čísla, druhy pozemků, ale také graficky znázorněné plochy městské zeleně nebo městský mobiliář, naleznete na právě spuštěném mapovém serveru města Lovosic. Vyhledat zde jdou základní údaje týkající se Lovosicka, vyplývající z katastrální mapy a pasportu zeleně. Pasport městské zeleně obsahuje stromy, keře, mobiliář (lavičky, koše, květináče, popelnice) a travní plochy udržované technickými službami. Proklikem na jednotlivé objekty se o nich lze dozvědět více v tabulce pod mapou.