Hotel Panorama v Teplicích se stal dějištěm již patnáctého ročníku Sportovních her Ústeckého kraje, které jsou určeny pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče. Letos se akce zúčastnilo zhruba 130 nadějných sportovců, kteří měřili své síly celé tři dny.