Pátek 9. června proběhly v Ústí nad Labem dvě navzájem se doplňující akce. První, která se

jmenovala Středověká muzejní noc umožnila návštěvníkům městského muzea nahlédnout do tajů středověkých řemesel a středověkého života, zatímco druhá, Noc kostelů, která proběhla v kostele sv. Floriána umožnila nahlédnout do spirituální stránky náboženství.