Že grafiti mohou být umění a ne pouhý vandalismus ukázala poučná přednáška pro děti, jejíž dvě etapy probíhaly dne 17. července v Litoměřicích. První etapa, která měla formu přednášky, proběhla v prostorách Nízkoprahového zařízení v ulici Osvobození, zatímco druhá, praktická etapa, byla ve skateparku pod Tyršovým mostem.