Letos v září čekají litoměřickou MHD podstatné změny. V rámci výběrového řízení bude zvolen nový provozovatel městské hromadné dopravy, který bude vázán smlouvou po dobu deseti let. V plánu je také rozšíření počtu stávajících autobusových linek ze dvou na čtyři.