12. 7. 2017
19:00
Litoměřické varhanní léto 2017
Josef Kratochvíl, Aneta Ručková (soprán)
Katedrála sv. Štěpána