Ve velkém sále „staré radnice“ se 29. června sešli zastupitelé na 3. jednání v roce 2017. K projednání bylo připraveno celkem 28 bodů. Hlavní slovo měl tentokrát ekonomický odbor a jeho vedoucí pan Ing. Miroslav Stehlík. Bylo totiž nutné projednat zákonem stanovené body jako například: schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města, stanovit provedení přezkumu hospodaření na tento rok a projednat plnění rozpočtu a rozpočtová opatření.