ÚSTÍ NAD LABEM: Operní kurzy Evy Randové
LITOMĚŘICE: Koncepce sociální politiky města pro mladé a seniory
LITOMĚŘICE: Výstava Fotky na dlažbě
LITOMĚŘICE: Konec školního roku na Ekonomu
TEREZÍN: Kanón fest – přehlídka historického dělostřelectva a vojenství