Město Litoměřice zaznamenalo v uplynulém měsíci zvýšený výskyt žloutenky typu A, tzv. nemoci špinavých rukou. Konkrétně se jedná o 21 nakažených. Město proto vybízí občany k důslednému dodržování základních hygienických zásad, které jsou účinným preventivním opatřením. Nemoc se totiž nejčastěji přenáší znečištěnýma rukama.