V Památníku Terezín se nově prezentuje malíř pracující nejen s obrazem, ale také s prostorem – Patrik Hábl. Pro celu číslo 41 v Malé Pevnosti vytvořil výstavu, kterou nazval jednoslovně Introspekce, tedy Sebepozorování.