Slavnostní nálada panovala ve středu 13. září v Domově pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích. Paní Vlasta Šumová, nejstarší obyvatelka města, zde v neuvěřitelné pohodě oslavila 101. narozeniny. Hýřila dobrou náladou a radostí z toho, kolik hostů se na oslavě sešlo.