Město Lovosice úspěšně dokončilo projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Lovosice a území ORP Lovosice a Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi“. Město má nyní aktuální digitální povodňový plán pro celé správní území, zahrnující celkem 32 obcí. Povodňový plán je podkladem pro rozhodování povodňové komise v případě živelné události.