Školní rok už začal také v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Organizace již tradičně připravila zábavný den otevřených dveří, v rámci kterého si mohli příchozí vyzkoušet některé letos nabízené kroužky. Úspěch mělo třeba tvoření v keramické dílně nebo bojová umění a ukázky tance a zumby.