Do Ústí nad Labem přijel Smokeman. Zábavná edukativní show o emisích a čistotě ovzduší se na Kostelním náměstí líbila dětem i dospělým. Projekt se příchozím představil v rámci Dne životního prostředí, který uspořádalo Zdravé město Ústí nad Labem. Široká veřejnost tak měla šanci dozvědět se mimo jiné něco o třídění odpadu a o tom, jak správně topit.