Letošní Dny evropského dědictví probíhaly také v Ústí nad Labem. Městské muzeum se již tradičně zapojilo do této mezinárodní akce, která má podnítit lepší vztah společnosti ke kulturnímu dědictví, kterým naše země bezesporu oplývá.