Rada města Ústí nad Labem projednávala změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvu města ústečtí radní navrhují zrušit výběr poplatků a osvobodit všechny občany města od platby za komunální odpad.