Muzeum města Ústí nad Labem zve na letošní DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, tentokrát s podtitulem STŘEDOVĚKÉ REJDĚNÍ. V sobotu 9. září čekají na malé i velké příznivce muzea a středověku od 9 hodin Kostýmované komentované prohlídky aktuální výstavou pro děti, Tvořivá dílnička se středověkou tématikou, Komentované prohlídky výstavou Středověké Ústí, Čtení rytířských pohádek s návaznými aktivitami,
Trénování rytířských dovedností v atriu muzea a další zábava.