Město Ústí nad Labem připravuje omezení doplatku na bydlení v problémových lokalitách. Opatření umožňuje novela zákona o hmotné nouzi, která je platná od června letošního roku, a podle které obec může zrušit doplatek na bydlení tam, kde dochází ke zvýšenému výskytu sociálně patologických jevů, jako jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku.