Tělocvik rozhodně není nuda. Přesvědčit o tom žáky snadněji učitelům základních, středních a vyšších odborných škol pomůže seminář Tělo Ústí 2017. Už druhý ročník vzdělávacího kurzu je projektem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, konkrétně zdejší pedagogické fakulty.