500 maleb a více než 4 000 kresebných prací. Tolik děl má nová vernisáž s názvem Zdeněk Košek – život v 360°, která zahájila umělcovu výstavu 7. září v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava mapuje a charakterizuje rozsáhlé dílo ústeckého výtvarníka Zdeňka Koška, v jehož díle se promítal jeho každodenní život.