Je jisté, že hodnotové vzdělávání, které razí přístup založený na upřímnosti, důvěře a svobodě získává celosvětově mnoho příznivců, a nejinak je tomu i u nás v České republice. Ve čtvrtek 19. října proběhl na základní škole v Českých Kopistech seminář hodnotového vzdělávání pro děti, který si dal za cíl osvětlit stres a stresové situace.