Žáci litoměřické ZŠ Lingua Universal se zevrubně seznámili s principy poskytování první pomoci. V rámci projektového dne jim k tomu pomáhali studenti VOŠ zdravotnické v Ústí nad Labem.