Je všeobecně známo, že město Litoměřice patří v rámci celé republiky k průkopníkům a hlavním propagátorům využívání alternativních zdrojů energie, elektromobilitu nevyjímaje. V roce 2016 pořídilo deset elektromobilů a čtyři hybridy značky Volkswagen, které využívají i příspěvkové organizace, včetně městské nemocnice.