Město Litoměřice stále čeká na realizaci projektu RINGEN, spočívajícího ve vybudování vědeckovýzkumné infrastruktury v areálu Jiříkových kasáren, která úzce souvisí s ambiciózním projektem využívání geotermální energie. Litoměřice se tak stanou městem s unikátním vědeckovýzkumným pracovištěm, jediným svého druhu v ČR, které doplní několik podobných pracovišť v Evropě.