Excelentní prezentace oblastí udržitelného rozvoje, vynikající pojetí veřejné správy a neustálá snaha o vylepšování systému řízení a rozvoje města a kvality života obyvatel. Tak hodnotila zhruba dvacítka členů hodnotitelské komise v prezentaci letošních výsledků práce vedení a odborů Městského úřadu v Litoměřicích dosažených ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi a řadou partnerů z řad neziskových organizací.