V pátek 10. listopadu proběhne tradiční Společenský večer Diakonie ČCE v sále litoměřického hradu.
Společenský večer spojený s aukcí uměleckých děl i výrobků klientů a zaměstnanců chráněných dílen bude již tradičně moderovat česko-francouzská filmová a divadelní herečka Chantal Poullain.