Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Přesvědčit se o tom mohli všichni ti, kteří dorazili do Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích na představení nazvané Tchýně na zabití.