V knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích začala výstava Zmizelé Sudety. Projekt je založen na srovnání dobových a současných snímků obcí, které během překotných poválečných událostí přišly o své obyvatele a nezřídka zanikly. Zároveň klade návštěvníkovi otázku, co vlastně pojem Sudety znamená a snaží se na ni alespoň částečně odpovědět.