„Přines odpad a vyhraj!“ To bylo motto soutěže Odpadománie, která probíhala od května do listopadu v Litoměřicích a jejíž vyhlášení proběhlo ve středu 6. prosince. Cílem soutěže bylo zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.