Česko vesluje – to je název programu, který propaguje zdravý pohyb a cvičení. Projektový tým objíždí s trenažery veslování řadu míst po České republice, kde si veřejnost může vyzkoušet svou fyzičku a porovnat časy s ostatními.