Domov seniorů na Dómském pahorku je litoměřické ubytovací zařízení pro seniory starší 65 let, kteří již nemohou zůstat ve svém domově a potřebují nepřetržitou pomoc a péči. V pondělí 25. prosince navštívili obyvatele domova zástupci města Litoměřice Renata Jurková za odbor sociálních věcí a tajemník Milan Čigáš, aby jim popřáli vše nejlepší o Vánocích i v novém roce.