V Litoměřicích by snad ani Vánoce nebyly Vánocemi, kdyby se městem nenesl zpěv místního komorního sboru Cantica Bohemica. Ryze ženské těleso založené před více než 15 lety zazpívalo široké veřejnosti na Štědrý den odpoledne na Mírovém náměstí.