Město Lovosice přechází v rámci svého odpadového hospodářství na podzemní kontejnery. První byly v ulicích instalovány v pátek 15. prosince. Tento typ kontejnerů umožňuje zvýšit kapacitu sběrných míst a tím uspokojit poptávku všude, kde to dnes ještě není možné.