V pondělí 18. prosince zněla libochovanským kostelem slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tuto duchovní skladbu, která je někdy uváděna také jako mše Hej mistře a lidově se jí říká Rybovka, napsal Jakub Šimon Jan Ryba, jak znělo celé autorovo jméno, v roce 1796.