Zajímavou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč.