Město Ústí nad Labem pokračuje v boji proti obchodníkům s chudobou a odmítá se stát útočištěm nepřizpůsobivých občanů. Vyhlášen byl návrh opatření obecné povahy, které obyvatelům vybraných nemovitostí omezí vyplácení doplatku na bydlení. Umožnila to novela zákona o hmotné nouzi, podle které může město vyplácení této dávky omezit v lokalitách se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tedy například přestupků proti veřejnému pořádku. Město Ústí nad Labem se nyní vypořádává s námitkami proti návrhu opatření a zároveň jedná s ministerstvem práce a sociálních věcí. Především o dotacích.