Kvalitu sociálních služeb v Litoměřicích se snaží neustále vylepšovat skupina komunitního plánování, kterou tvoří manažeři a pracovníci organizací poskytujících sociální služby ve městě a také zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu