Město Krupka otevírá v polovině března své nové Infocentrum Hornické krajiny a v rámci této významné události proběhne v podkrušnohorském městě také workshop s názvem „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – na cestě ke světovému dědictví UNESCO“.